Tuhansia olentoja -Thousands of Beings

Tuhansia olentoja – Thousands of Beings (2022)
181 x 121 cm
akryyli kankaalle / acrylic on canvas

Tuhansia olentoja’ – yhden tietoisuuden eri valomuotoja. Ei enää pelkkää unta, kuten ’Tuhansia mehiläisiä’, vaan täydesti tietoista todellisuutta.

Keväällä 2022 otin esiin Thousands of Bees -maalauksen (Tuhansia mehiläisiä), jonka luulin saattaneeni lopullisesti valmiiksi jo vuonna 2013. Teos oli ollut varastossa viimeiset viisi vuotta. Enpä tiennyt mitä oli edessä – teoksen totaalinen transformaatio siitä hetkestä lähtien, kun rullasin sen jälleen auki.

’Thousands of Bees’ perustuu vuoden 2012 omakohtaiseen kokemukseeni keskellä metsää Saint-Privatissa, Ranskassa.
Vietin aikaa Eco Chateau de Cautinessa muusikkokaverini B’n luona. Eräänä aamuna istuskellessani metsässä puiden lehtien huojunta tuulessa vasten aurinkoa näyttäytyi yhtäkkiä tuikkivana tähtitaivaana.
Koin hetkessä kaiken yhteenkuuluvuuden ja samanaikaisuuden
– olemassaolon ajattomuuden. Kaikki oli yhtä yhtenäistä energiavirtaa.

Suomeen palattuani halusin maalata sen, mitä olin kokenut Ranskassa, mutta huolimatta tuosta vahvasta kokemuksesta teoksen maaleihin pääsi sekoittumaan samana vuonna näkemäni uni tuhansista mehiläisistä sekä valoa loistavista puista ja kukista. Annoin maalaukselle nimen ’Thousands of Bees’. Eco Chateau de Cautinessa tapaamani muusikkokaverini inspiroitui myös unestani niin, että kirjoitti siitä kappaleen, ’Thousands of Bees’. Kappale julkaistiin ep:nä, jonka kansitaiteeksi maalaukseni päätyi ja kyseinen kappale löytyy myös In Gowan Ringin lp:ltä ’The Serpent and the Dove’.

Nyt useiden vuosien jälkeen halusin tehdä Thousands of Bees -teoksesta valovoimaisemman. Harmonisemman. Totuudellisemman. Koin, että olin liikaa painottanut maalauksessa mehiläisunen merkitystä enkä kokemustani metsän siimeksessä Ranskassa. Ensiajatus oli teoksen vähäiset korjaukset, mutta lopulta maalaus koki niin radikaalin uudistumisen, että jopa sen nimi muuttui. Nimi nousi pintaan ponnistelematta. Eräänä päivänä kesken maalaamisen riensin kirjoittamaan muistiin lauseen englanniksi: Thousands of Beings – different light forms of one consciousness. It’s not a dream anymore, like Thousands of Bees, but a fully awaken reality. Tuossa hetkessä syntyi teoksen uusi nimi. Thousands of Beings. Tuhansia olentoja. Teosta maalatessa kaikki vanhat ajatuspolut huuhtoivat. Antauduin muutokselle. Teoksen uuden version valmistuessa ymmärsin, ettei se ainoastaan heijastellut mennyttä kokemuksestani Ranskassa, vaan ennen kaikkea teos resonoi sen kanssa, miten koen elämän juuri nyt. Ja ehkä maalaus avaa uuden näkymän tulevaisuuteenkin?

Taiteen edistämiskeskus myönsi minulle kahden kuukauden työskentelyapurahan, jonka käytin tämän suuren maalauksen uudelleentyöstämiseen. Apurahan ansiosta pystyin täydesti keskittymään maalauksen saattamiseen sellaiseksi kuin sen luonto on. Olen tästä hyvin kiitollinen. Kiitos.

’Tuhansia olentoja’ tulee olemaan ensimmäistä kertaa esillä minun ja äitini, Riitta Ojanperän, Kun olet -yhteisnäyttelyssä 13.-28.9.2022 galleria Spectrassa, Kristiinankaupungissa. Lämpimästi tervetuloa!

Thousands of Beings – different light forms of one consciousness.
It’s not a dream anymore, like Thousands of Bees, but a fully awaken reality.

Spring 2022 I took up ’Thousands of Bees’ painting which I thought to be already finished in 2013. The painting had been stored for the last five years. I couldn’t imagine what was about to begin – a total transformation of the painting started since that moment I rolled it open again.

’Thousands of Bees’ is based on my own experience (2012) in the woods of Saint-Privat, France. I spent time at Eco Chateau de Cautine with my musician friend, B’. One morning I was sitting among the woods when shivering leaves of trees against the sunlight suddenly turned to be a nightsky full of twinkling stars. I felt a moment how everything was connected and experienced at the same time
– I felt timeless existence. Everything was one continuous energy flow.

When I returned back to Finland, I wanted to paint what I had experienced in France, but despite the powerful experience there,
I gave more attention to a dream I saw during the same year and mixed the dream into my painting. The dream was about thousands of bees and shiny trees and flowers. I named the painting as ’Thousands of Bees’. My musician friend was so inspired by my dream that he also wrote a song called ’Thousands of Bees’.
The song was published as an ep and a picture of my painting ended up on its cover. You can also find the song on ’The Serpent and the Dove’ lp by In Gowan Ring.

Now after several years I wanted to make ’Thousand of Bees’ painting more luminous. More harmonious. More truthful. I felt that
I had given more value for the dream of thousands of bees than my experience in the woods of France. First thought was to make some small changes, but in the end the whole painting went through a radical rebirth. So radical that even the title changed. The title came up without any effort. One day while painting I had to rush to write down a sentence: Thousands of Beings – different light forms of one consciousness. It’s not a dream anymore, like Thousands of Bees, but a fully awaken reality. A new title was born. Thousands of Beings.
All the old thought patterns were washed away while painting the artwork. I surrendered for change. The new version of the painting do not only reflect my past experience in France, but above all it resonates with my experience of life right now. And maybe the artwork opens a new view for the future too?

Art Promotion Center Finland admitted to me two months grant which I used for the recreation of this big painting. Because of the grant I could fully concentrate on the painting – bringing its true nature on the surface. I’m grateful for that. Thank you.

’Thousands of Beings’ will be a part of ’Kun olet’ joint exhibition by me and my mother, Riitta Ojanperä, September 13th – September 28th 2022 at Gallery Spectra in Kristiinankaupunki, Finland. The painting is possible to see for the first time in public. Warmly welcome!