Comics

Sarjakuvani ovat otsikkoa lukuun ottamatta sanattomia. Luonto, ihmisyys, yhteyden löytäminen ja onnistuminen jollain elämänalueella ovat sarjakuvieni keskeisiä teemoja.

– – –

Despite the headline my comics are non-verbal. Nature, humanity, finding connection and success in some life area are the main topics of my comics.

My name is Cucujo and I have a mission -sarjakuvaa voit ostaa suoraan minulta tai Turun Sarjakuvakaupasta saattaa vielä löytyä muutama kopio. One-sarjakuvan ensimmäinen painos on loppuunmyyty (toinen painos tulee ehkä ulos Yhtenä päivänä). Jokainen sarjakuva on numeroitu (cosmic number) ja signeerattu.

Alempaa tältä sivulta löydät kolme sarjakuvaani:
Lonely Spider, Oh It’s Too Heavy & Backstage.

Halusin julkaista nämä sarjakuvat nettisivuillani, koska melko varmasti en tule painattamaan niistä printtiversioita tulevaisuudessa. Suosittelen, että varaat sarjakuville tarpeeksi katseluaikaa, sillä ne sisältävät paljon yksityiskohtia, jotka johdattavat tarinaa eteenpäin.

– – –

If you want to buy a copy of My name is Cucujo and I have a mission, contact me or Turun Sarjakuvakauppa. The first edition of One is sold out (a second edition might come out One day). Each copy has been numbered (cosmic number) and signed.

You will find three of my comics further below:
Lonely Spider, Oh It’s Too Heavy & Backstage.

I wanted to publish these comics on my webpage because I’m quite sure I’m not going to print them out in the future. I recommend that you take enough time to watch each page carefully through because there are many details leading the story forward.

LONELY SPIDER

Olen piirtänyt Lonely Spider -sarjakuvan vuonna 2010. Sarjakuva heijastelee osittain omaa tarinaani. Elämässäni on ollut jaksoja, jolloin olen viettänyt paljon aikaa itsekseni, ehkä jopa liian paljon tai ainakin niin paljon, että olo on alkanut tuntua yksinäiseltä. Yksin olemisessa ja yksinäisyyden tuntemisessa on eronsa. Joskus on hyvä olla itsekseen, se voi antaa nostetta luovuudellesi, mutta jos itsekseen vietetystä ajasta tulee arkitodellisuutesi, silloin voi alkaa tuntea olonsa yksinäiseksi. Kaikki me haluamme tuntea yhteyttä.
Kaikki me haluamme jakaa näkemyksiä ja kokemuksia elämästä muiden kanssa.

Luonnolla ja musiikilla on päärooli tässä sarjakuvassa. Silloin kun piirsin sarjakuvaa, harjoittelin pianonsoittoa. Pianonsoitto on jäänyt taakse (oli vaikea soittaa kerrostalossa häiritsemättä naapureita), mutta piirtäminen on säilynyt ja jopa vahvistunut.

– – –

I have drawn Lonely Spider in 2010. The comic reflects partly my own story. There has been periods in my life when I have spent lots of time by myself, even too much I guess or at least so much that you have started to feel loneliness. There is a difference between being
by yourself and feeling yourself lonely. Sometimes being by yourself is good, it can uplift your creativity, but if it turns to be the sound of your everyday life, it might make you feel lonely. We all want to be connected. We all want to share our views and experiences of life with others.

Nature and music has the main role in this comic. In those days I was practicing piano when I drew the comic. I have left playing piano behind (it was difficult to play at the block of flats without disturbing the neighbours), but drawing has stayed and even got stronger.

OH IT’S TOO HEAVY

Oh It’s Too Heavy -sarjakuva perustuu 2009 näkemääni uneen. Piirrokset olen tehnyt 2010. Sarjakuva kertoo oman polun ja paikan löytämisestä maailmassa loputtoman muutoksen kautta.

– – –

’Oh It’s Too Heavy’ comic is based on my dream I saw in 2009. Drawings I have made in 2010. The comic is about finding your path and place in the world through never ending change.

BACKSTAGE

Backstage-sarjakuva perustuu näkemääni uneen: kuu irtoaa ja lähtee ajelehtimaan kuin ilmapallo avaruuteen. Sarjakuva on saanut myös vaikutteita teatterimaailmasta: olin lavastemaalarina Linnateatterissa piirtäessäni sen. Sarjakuva on julkaistu Pikku Fingerpori -sarjakuvalehdessä (Arktinen Banaani 2009).

’Backstage’ comic is based on my dream: the moon comes away and drifs off like a balloon into the space. The theater world has also given inspiration for the comic: I was painting sets at Linnateatteri when I drew it. The comic has been published on ’Pikku Fingerpori’ comic magazine (Arkitinen Banaani 2009).