Art

Kun olet -näyttely, Galleria Spectra 2022.
Takanani ’Tuhansia olentoja’, akryylimaalaus kankaalle 2022.

’Kun olet’ exhibition, Gallery Spectra 2022.
’Thousands of Beings’ behind me, acryllic painting on canvas 2022.

TAIDE ON ANTAUTUMISTA LÄSNÄOLOLLE

Luomistyössä kaikki mahdollisuudet ovat auki: omalla kohdallani teos yleensä kertoo, millä tekniikalla se haluaa tulla ilmaistuksi.
Sitä ei tarvitse ennalta päättää eikä aina pystykään. Kun antautuu läsnäololle, se kyllä viitoittaa tietä antaen selkeitä vastauksia kysymyksiin: mitä tapahtuu, miten tapahtuu ja milloin tapahtuu? Levätessäsi läsnäolossa keskittyminen on niin vahvaa, että teos syntyy täysin luonnostaan, vailla yrittämistä.

Taiteellisen työskentelyni voi kiteyttää kostealle paperille putoavaan mustepisaraan, jonka säikeet laajenevat hienovaraisesti moneen suuntaan; nuo säikeet voivat ilmetä mustepiirroksina, maalauksina, runoutena, valokuvauksena tai vaikkapa omin jaloin seisovina haltiahahmoina.

”Minusta sinä ja sinun taiteesi ovat hurmaava, arvokas & inspiroiva lahja maailmalle.” – Taiteilijaystäväni Saksasta

ART IS SURRENDERING FOR THE PRESENT MOMENT

Creating process keeps all the opportunities open: for me, the artwork itself tells me which technique it wants to be created.
You don’t have to decide it before hand and sometimes it’s even impossible to do so. When you surrender for the present moment,
it will guide your way by giving you clear answers for questions:
what happens, how it happens and when it happens? While resting on the presence, your focus is so powerful that the artwork borns deeply naturally without any trying.

My artistic work is like a drop of ink falling on a wet paper. The threads of the drop expand tenderly in many directions; these threads might come out as ink drawings, paintings, poetry, photography or even elf creatures standing on their own feet.

”I think you and your art are a precious, valuable & inspiring contribution to this world!” – My artist friend from Germany –