”Kun sydän on täynnä pikkulintuja, ei jää tilaa vihalle eikä katkeruudelle.”

BirdWay on ollut kaiken aikaa ilmassa – –
Yritykseni nimelle täytyi vain antaa tilaa nousta siivilleen, rauhassa omaa linnuntietään. Kun katson menneisyyteen, voin nähdä lintujen olleen monella tapaa elämässäni läsnä. Minulle ne kuvastavat olemisen ja ilmaisun vapautta. BirdWay on luonteva jatkumo jo vuosia kulkemalleni taiteen polulle. Ennen kaikkea BirdWay on uuden ajan alku – avoin mahdollisuus kaikelle, mikä odottaakaan vielä toteutumistaan!

Elämä itsessään on taidetta. Ja taide elää – –
Kaksi lausetta, joista löytyy voimaa tuoda ihmiset yhteen – ymmärrykseen. Taide tapahtuu aina yhteydessä toisiin; tällä tarkoitan sitä, ettei taiteilija koskaan luo täysin yksin, hänen rinnallaan on joukko ihmisiä ja muita näkyviä/näkymättömiä tekijöitä, jotka auttavat taideteosten synnyssä. Voisin sanoa, että taideteos muuttuu olevaiseksi kohdatessaan jonkun muunkin kuin taiteilijan oman katseen.

Sama koskee koko olemassaoloa: on merkityksellistä, että meistä jokainen tulee huomatuksi. Nähdyksi tuleminen, hyväksyvä katse, on tärkeää – sillä on jopa parantava vaikutus. Syvälle katsominen olemassaolon luonteen tosiolemukseen vaatii keskittymistä, rauhaa, lempeää hyväksyntää ja ennen kaikkea pysähtymistä. Taiteen äärellä juurikin tämä pysähtyminen voi parhaimmillaan johdattaa kokijansa takaisin kotiin – läsnäoloon. Kun ihminen antautuu läsnäololle, vertauskuvallisesti hänen sydämensä on täynnä pikkulintuja, jotka vastaanottavat todellisuuden sellaisena kuin se on – tällöin ei jää tilaa vihalle eikä katkeruudelle. Pikkulinnut voi nähdä rajattomana rakkautena.

Minulla on tutkinto Turun Taideakatemian valokuvauslinjalta (2004-2008). Valokuvaamisen ohella minua on aina kiehtonut taiteen monimuotoisuus. Rakastuin piirtämiseen ja maalaamiseen jo lapsena: opintojen jälkeen olen tavallaan piirtänyt tien takaisin juurilleni.

Oli sitten kyse mustepiirroksista, runoudesta tai jostain muusta taideilmaisun muodosta, teoksiani yhdistää sama henki. Teokseni kuljettavat (ihmis)luonnon ilmiömaailmojen äärelle ja jopa syvemmälle, niiden taakse.

Luovuudelle täytyy antaa tilaa nousta luonnollisesti pintaan, siksi hiljaisuudella onkin minulle valtava merkitys taiteen tekemisessä
– se on kaiken alkulähde. Vetäytyminen ympäristön hälinältä ja ennen kaikkea oman mielen hälinältä luo tilaa uusien ideoiden synnylle. Toivon taiteen kautta antavani ihmisille mahdollisuuden antautua heistä itsestään löytyvälle hiljaisuudelle – tai toivon edes antavani pienen välähdyksen kipinän sen olemassaolosta.

Minulla on ollut näyttelyitä sekä Suomessa (mm. Turun pääkirjasto, Turun Taidehalli, Kaarina-talo, Porin Kulttuuritalo Annis) että ulkomailla (mm. The Secret Garden, Kinvara, Irlanti; Kulttuurikeskus Cologne-Mülheim, Saksa; Oxfordin kansainväliset taidemessut, Englanti; YK:n päämaja, New York, USA).

Teoksiani on julkisissa ja yksityiskokoelmissa niin Suomessa kuin ulkomailla, kuten Albertina museossa Wienissä, Itävallassa. Muutamia runojani on julkaistu italiaksi (kääntäjä: Antonio Parente) ja englanniksi (julkaisija: Belleville Park Pages, Pariisi). Omakustanteisia sarjakuviani (One & My name is Cucujo and I have mission) voi ostaa suoraan minulta tai Turun Sarjakuvakaupasta. Olen kuvittanut lehtiä (mm. TS), kirjoja (mm. Donner-instituutti) ja levynkansia (In Gowan Ring & Goodbye Ivan) sekä suunnitellut tunnuksia (mm. Runo-Kaarina, Kohtaamispaikka Kiesi, Tree of Joy). Esittävien taiteiden puolelle olen poikennut maalaamaan lavasteita (Linnateatteri).

When the heart is full of little birds there is no space for anger or bitterness.

BirdWay has always been in the air – –
The title of my company just needed space for rising on its wings, space for finding its own peaceful way to take a flight. When I look into the past, I can see how birds have been many ways present in my life. For me, they symbolise freedom of expression and freedom of being. BirdWay is a natural continuum for the artistic path I have been flying for years now. Most of all, BirdWay is the beginning of an new era – an open opportunity for everything that dreams to come true!

Life is art. And art is living – –
Two sentences that have the power to bring people together – into understanding. Art happens always in connection with others; by this I mean that the artist never creates totally alone, there are many people and other in/visible makers who help with the birth of an artwork. I could say that the artwork comes truly alive when someone else sees it, not only the artist.

The same concerns the whole existence: each of us hopes to be seen. It is meaningful and important to be seen without judgement – this has even the healing impact. Looking deeply into the ultimate truth of other human being and the whole reality requires concentration, peace, gentle acceptance and above all stillness. When you spend time by art, at its best this can bring you back home – into the presence. When you are fully in the moment, metaphorically your heart is full of little birds receiving the reality as it is – leaving no space for anger or bitterness. The little birds can be seen as love without boundaries.

I have BA degree in photography (Turku Arts Academy 2004-2008), although I have always been fascinated by many art fields.
At a young age I fell in love with drawing and painting.
After the studies I have kind of drawn the way back to my roots –

No matter which art technique I use, the same spirit connects my artworks. They carry you into the phenomenal world of (human) nature and even deeper, behind the layers of reality.

Silence has always played a meaningful role in my working. Silence is The Source for everything: stepping aside from hustle and bustle of this modern world and giving some time to yourself without any hurry, creates breathing space for new ideas to bloom. So, make some space and your creativity will rise naturally on the surface.
I hope that through my art I can give you a chance to find your own silence – or at least I could give you a little spark of inspiration of its exsistence.

My artworks have been exhibited in Finland and abroad
(e.g. Kaarina-talo, Kaarina, Finland; Turku City Library, Turku, Finland; Cultural Center Annis, Pori, Finland; The Secret Garden, Kinvarra, Ireland; Cultural Center Cologne-Mülheim, Germany; Oxford International Art Fair, England; Headquarters of The United Nations in New York, USA).

My works belong to private and public collections such as Albertina Museum in Vienna, Austria. Some of my poems have been published in Italian (Translator: Antonio Parente, Finland) and in English (Publisher: Belleville Park Pages, Paris, France). Two of my comics (’One’ & ’My Name Is Cucujo And I Have A Mission’)
you can buy at Turun Sarjakuvakauppa or straight from me. I have illustrated news paper articles (e.g. Turun Sanomat), books (e.g. Tie nimeltä Yin by Jouni Hallikainen) and record covers (e.g. In Gowan Ring, USA) and designed logos (e.g. Runo-Kaarina, Kaarina, Finland; Kohtaamispaikka Kiesi, Kaarina, Finland; Tree Of Joy, Ängelholm, Sweden). Also, I have some experience in painting theater sets (Linnateatteri, Turku, Finland).

Lapsena riensin pelastamaan maantiellä räpiköivää pääskystä, jota auto oli juuri lähestymässä. Jos pääskynen putoaa maahan, se ei pääse omin avuin ilmaan. Kaappasin linnun käsiini. Palasin kotipihaan. Kärsivällisesti odotin, kunnes se lähti jälleen lentoon.

When I was a child, I saw a swallow flapping on the road.
A car was reaching it, so I hurried to grab it into my arms.
A swallow can’t get back in the air if it has fallen on the ground. I came back to our homeyard and patiently waited until it took a flight again.