Creatures

Taustaa

Luonto, erityisesti metsien suoma rauha ja kaunis muotokieli, on auttanut minua loihtimaan esiin nämä haltiaolennot ja metsänhenget, jotka ovat syntyneet vuosina 2014-2023. Luominen ei koskaan tapahdu täysin yksin: ympärilläsi on aina joukko näkyviä ja näkymättömiä apureita. Nämä haltiaolennot kantavat itsessään ihmisten hyväntahtoisuutta erilaisten materiaalilahjoitusten muodossa. Jokainen olento on uniikki yksilö.

Background

Nature has been helping me to create these elfs and wood spirits, especially peace and all the beautiful shapes of forests. These elfs were born in 2014-2019. You never create alone: there is always a group of visible and invisble helpers around you. The elfs carry people’s good will in themselves because of different material donations I have got for them. Each elf is an unique individual.

Selaa kuvia – Browse pictures

Mossy-sorminuket

Nämä sormenmittaiset sammaltajat, Mossy-sorminuket, tuntevat olevansa aina hyvissä käsissä metsän siimeksessä. Mossyn osuessa polullesi, on hyvinkin mahdollista, että se hyppää kämmenellesi, kietoutuu lämpimästi sormesi ympärille ja totta kai – –
alkaa kertoa mitä ihmeellisimpiä tarinoita.

Mossy finger puppets

These finger sizes creatures, Mossy finger puppets, are in good hands among the forest. If one of them happens to cross your path, it is quite obvious that it jumps on your balm, wraps warmly around your finger and of course – –
starts to tell the most wonderful stories.

Selaa kuvia – Browse pictures

Naava & Seven Heaven

Naava (Usnea) ja Seven Heaven ovat metsien suojelijoita. Naavan voi löytää sieltä, missä metsä voi hyvin ja ilma on puhdasta. Naavan seurassa kulkee usein 77mm pitkä Seven Heaven, joka huolehtii metsän pienen pienistä yksityiskohdista, joilla on kuitenkin suuren suuri merkitys koko luonnon harmonian kannalta.

Usnea & Seven Heaven

Usnea and Seven Heaven are the protectors of forests. You can find Usnea where ever forest is healthy and clean. A tiny elf, Seven Heaven (hight: 77mm), loves keeping Usnea company. Seven Heaven takes care of all the little details of forest, yet this has a great impact on the whole harmony of nature.

Naava (Usnea) & Seven Heaven

Kääpäkuningatar

Kääpäkuningatar saapuu paikalle aina silloin, kun puun aika on täytetty tässä maailmassa. Hänet saattaa löytää istumasta syvässä hiljaisuudessa, varsinkin vanhoista aarniometsistä. Hänellä on kyky lähettää viestejä kaikkialle leviävän sienirihmastonsa avulla; sitä voisi jopa kutsua yhdeksi maailman vanhimmista ”nettiverkoista”.

Queen of Fungus

When the lifespan of a tree is fullfilled in this world, Queen of Fungus will appear. You may find her sitting in deep silence, especially in the old primeval forests. She has ability to send messages via her all around spreading mycelium; you could call this mycelium as one of the oldest ”webs” in the world.

Kääpäkuningatar – Queen of Fungus

Taivaan tuulten lähettiläät

Aina syksyisin mahtavien tammien oksistoissa valmistautuu joukko uusia Taivaan tuulten lähettiläitä (SkyDIVINErs) hyppäämään kohti maata, jotta ne voisivat kasvaa yhtä uljaiksi kuin niiden viisas kotipuu. Lähettiläät odottavat sopivaa hetkeä, hyvää tuulta, jotta lehtivarjo kannattelisi ne turvallisesti maan syleilyyn.

SkyDIVINErs

Every autumn among the branches of giant oaks a group of new SkyDIVINErs are preparing to jump on the ground, so that they could grow as brave as their wise home tree. The SkyDIVINErs are waiting for the right moment, good winds, so they could land with their parachute leaves safely into the arms of mother earth.

Taivaan tuulten lähettiläs / SkyDIVINEr

Tää on mun puu

This Is My Tree I-III -miniveistokset olivat osana Tree Dimensions -kokonaisuutta, jonka esittelin vuonna 2016 kansainvälisillä taidemessuilla Oxfordissa, Englannissa.

Teosten pohjana olevat puukiekot ovat vuorimännystä, jonka vanhempani istuttivat syntymälleni. Vuonna 2011 talvimyrsky katkaisi vuorimännystä ison oksan ja isäni sahasi siitä puukiekkoja minulle. Vuorimänty on minun puuni, vaikka totuushan on se, että puu kuuluu puulle itselleen ja samalla se on monenlaisten olentojen, kuten puun haltioiden koti. Kanssani lähes samanikäinen vuorimänty on edelleen pystyssä ja voi hyvin.

This Is My Tree

’This Is My Tree I-III’ mini sculptures were part of ’Tree Dimensions’ collection which I introduced in 2016 at International Art Fair in Oxford, England.

The wood diska are from a mountain pine which my parents planted for my birth. A big branch snapped off the tree by a winterstorm in 2011. My father made me wood disk of the branch. The mountain pine is my tree even the truth is that the tree belongs to itself and it also offers home for many creatures such as tree spirits. The tree which is almost as old as I am is still standing on its roots and feeling well.

Polaroid-kuva minusta ja vuorimännystä, elokuu 2018 Kaskisissa.
A polaroid picture of me and the mountain pine, August 2018 in Kaskinen, Finland.

Tää on mun puu I / This Is My Tree I
Tää on mun puu II / This Is My Tree II
Tää on mun puu III / This Is My Tree III

Alta löytyvät uudet miniveistokset ovat jatkumo vuonna 2016 aloittamalleni This Is My Tree -sarjalle (Tää on mun puu).

The new mini sculptures bellow are a continuum for ’This Is My Tree’ series I started in 2016.

Tää on mun puu IV / This Is My Tree IV

Tää on mun puu V / This Is My Tree V

’Tää on mun puu V’ on saatavilla Turun Taidelainaamosta.

Jos olet kiinnostunut hankkimaan Mossy-sorminuken, haltiaolennon tai jonkun muun luonnonhengen, ota yhteyttä.

’This Is My Tree V’ is for sale at Turun Taidelainaamo.

If you are interested in getting your own Mossy finger puppet, elf or some other nature spirit, contact me.