Tuhansia olentoja -Thousands of Beings

’Tuhansia olentoja’ – yhden tietoisuuden eri valomuotoja. Ei enää pelkkää unta, kuten ’Tuhansia mehiläisiä’, vaan täydesti tietoista todellisuutta.

’Thousands of Beings’ – different light forms of one consciousness.
It’s not a dream anymore, like ’Thousands of Bees’, but a fully awaken reality.

Yhtä maalauksen kanssa – One with the painting

Tänään maalatessani tein yllättävän havainnoin. Sivellin oli yhtäkkiä vasemmassa kädessäni, vaikka minun pitäisi olla oikeakätinen.

Today I made a surprising obeservation. I hold a brush on my left hand even I should be right-handed.