Arjen ihanuuksia

Alta löydät valokuvia Arjen ihanuuksista: lavastamattomia hetkiä, jotka ovat tuoneet iloa, naurua ja hyvää oloa. Valokuvat ovat päiväkirjamaisia merkintöjä, joiden ei ole tarkoitus tavoitella teknistä täydellisyyttä. Elämä sellaisenaan ON täydellinen. Aina.

Below you will find photos of Wonders of Everyday Life: moments that have brought joy, laughter and good spirit. These photos are like diary marks without trying to set them up or to achieve any technical perfection. Life IS perfect as it is. Always.

Lisään kuvia aina silloin tällöin. I will add more photos here and then…